Vítejte na osobní stránce ok1tn

Klukovským snem bývá ledacos a během let se mění, ale přijde čas a s ním realizování koníčků, zálib i ztřeštěností.

Díky politickým změnám, které se odehrály na sklonku devadesátých let minulého století se i v našich zemích mohl rozvíjet málo známý koníček, kde mezinárodním, ale přesto málo rozšířeným jazykem je morseovka. Morse kódy jsou dorozumívacím jazykem, esperantem radioamatérů. Znalost Morseovy abecedy byla povinná pro navigační techniky, museli ji ovládat kapitáni námořních lodí i piloti letadel. Vstupem do nového jednadvacátého století a přechodem na satelitní navigační techniku tato povinnost pominula, a tak uchování tečkočárkového kódu pro další generace zůstává na nás, radioamatérech.
Morseovka je jazykem, který sbližuje obyvatele celé naší planety, kde hranicí jsou pouze technické možnosti a přírodní zákony, které umožní nebo někdy naopak znesnadní krátkovlnná spojení. Díky slunečním paprskům, které ozáří obal zeměkoule, mohou naše signály doslova běhat kolem celé planety a tím nám umožní povídat si třeba s protinožci. A tak z  Evropy, kde právě slunce vychází, dorazí ve zlomku sekundy náš signál s poselstvím dobré noci třeba do daleké Austrálie.
Jsou bohužel takové země, kde z nějakých důvodů, byť politických či technických radioamatéři nejsou, nebo jejich aktivita je velmi malá. V takovém případě se do těchto zemí pořádají radioamatérské expedice. Takové akce jsou většinou velmi náročné, drahé a mnohdy i nebezpečné. Jedinou odměnou je příjemný pocit, že bylo umožněno navázat spojení dalším kamarádům se vzácnou a nedostupnou zemí, kterých je na naší matičce Zemi stále mnoho.
Jsou to například nově vzniklé státy, jako Východní Timor (2002), nebo Eritrea (1993), země ve východním cípu Afriky, ale také třeba státy bývalé Jugoslávie, apod.
Mezi vzácné země patří mnoho afrických zemí, ale také neobydlené ostrovy, kterých je v rozlehlém Tichém oceánu nepočítaně.
Prvním krůčkem k naplnění mého, tehdy zatím nesplněného klukovského snu bylo založení radioamatérské nadace s názvem OKDXF. Tím byl položen základní kámen pro šíření naší krásné značky OK. Aby se vznášela nejen na křídlech našich letadel, ale i doslova plula éterem  dalekých světů. Motem i hlavní náplní vzniklé nadace je napomáhat a organizovat expedice do zmíněných oblastí, umožnit radioamatérům navázat s těmito vzácnými místy radioamatérská spojení a získat přátele i v těch nejvzdálenějších a nejodlehlejších koutech Modré planety. V našem programu je také podpora mladým a začínajícím zájemcům o nevšední zálibu, protože v dnešní technické době je internet a mobilní telefon našemu hoby velmi silným konkurentem.
Pro Evropana jsou nejvzácnějšími místy nekonečné oblasti Tichého oceánu, kde zažité míry běžného středoevropského života ztrácí svůj význam.
Po prožitých létech „diktatury proletariátu“ jsme neměli žádné zkušenosti z cestováním za hranice, ba co víc s expedicemi. Bylo nám souzeno začít doslova a do písmene od píky .
Přípravy expedic započaly vlastně již založením OKDXF - České radioamatérské nadace. Naše skromné začátky byly provázeny tolik obávanou nedůvěrou, a to i ze strany radioamatérů, ale nakonec se dobré podařilo. Pro uskutečnění prvních výprav za „signály z éteru“ jsme získali operátory, kteří pod hlavičkou nadace, na vlastní náklady vyrazili do světa.


 
© 2024 Slavomír Zeler - OK1TN | vytvořil F&S